NOWE WYTYCZNE BISKUPA RZESZOWSKIEGO

ogłoszenia biskupa - 18.10.2020`