1

KOMENTARZ DO EWANGELII

ziarnko gorczycy / DEON.pl

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 23.1.2022.doc