Bierzmowanie

image_pdfimage_print

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do

“sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”.

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania:

 1. W diecezji rzeszowskiej młodzież przyjmuje Bierzmowanie w VIII klasie;
 2. Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie Ks. Biskup;
 3. Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Młodzieży”, w którym zapisuje się oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi;
 4. Zapisy i pierwsze spotkanie formacyjne odbywają się w klasie VII, na początku roku szkolnego.
 5. Kandydaci:
 • zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania;
 • uczestniczą w kościele kilka razy w ciągu roku w specjalnych nabożeństwach,
 • średnio co 2 tygodnie mają spotkania grupowe;
 • kandydat wybiera sobie imię chrzcielne związane ze świętym patronem, a jeśli takiego patrona nie ma wówczas wybiera inne imię nie związane ze swoim chrzcielnym.
 • kandydat wybiera świadka bierzmowania, którym zasadniczo powinien być chrzestny;
 1. Świadkiem bierzmowania powinna być osoba po bierzmowaniu, praktykująca, która nie ma przeszkód wynikających z konfliktu z prawem kościelnym
 2. Po otrzymaniu sakramentu, bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania;

 

Warunki dopuszczenia do sakramentu Bierzmowania:

 • przyjęty sakrament Chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy po zapisie przedstawić metrykę chrztu;
 • uzupełniony indeks;
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu;
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej;
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym:
  – regularna Msza św. niedzielna,
  – comiesięczna spowiedź (podpis w Indeksie) i Komunia Św.,
  – obecność na innych nabożeństwach;
 • pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego;
 • włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie);
 • znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary;
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego;

 

Świadek Bierzmowania:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej;
 6. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania;