Chrzest

image_pdfimage_print

Chrzty w naszej parafii odbywają się na Mszy św. o godz.11.00 w każdą I niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. 

 • Chrzest święty jest „bramą” otwierającą dostęp do innych sakramentów.
 • Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi i wprowadza do wielkiej rodziny ochrzczonych i do wspólnoty Kościoła.

Podobny obraz

Udzielanie Sakramentu Chrztu Świętego:

 1. Zgłaszając nowonarodzone dziecko do Chrztu Św. w kancelarii parafialnej (najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest) należy przedłożyć Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. O chrzest proszą rodzice dziecka dlatego w tej sprawie powinni być osobiście w kancelarii;
 3. Jeśli rodzice są połączeni związkiem cywilnym, duszpasterz powinien starać się doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka;
 4. Gdy żyjący w związku cywilnym wyraźnie odmawiają zawarcia małżeństwa sakramentalnego lub nie mogą tego uczynić z powodu przeszkód kanonicznych, duszpasterz ma obowiązek żądać na piśmie od rodziców dziecka i chrzestnych oświadczenia, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej;
 5. Jeśli jeden z rodziców dziecka jest wierzący a drugi nie, dziecko należy ochrzcić na wyraźną prośbę jednego z nich;
 6. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy zapisie dziecka do chrztu;
 7. Rodzice chrzestni będący spoza parafii Harklowa powinni przedłożyć najpóźniej w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami;
 8. Rodzice na chrzest przynoszą z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka;
 9. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi;
 10. W czasie Mszy św. należy (jeżeli nie istnieją przeszkody)przystąpić do Komunii św. i ofiarować Ją w intencji nowoochrzczonego dziecka;

 

Informacje o rodzicach chrzestnych:

Do funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
 • Ochrzczony, który nie jest katolikiem (prawosławny, protestant)może być dopuszczony, ale tylko w charakterze Świadka Sakramentu Chrztu Świętego.