INFO dla narzeczonych – Małżeństwo

image_pdfimage_print

Przygotowanie do małżeństwa:

 1. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem;
 2. Zgłaszając się powinni dostarczyć dokumenty:
 • Aktualne(ważne przez pół roku od daty wystawienia) świadectwo chrztu
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (dołączone do metryki chrztu – na jednym dokumencie lub jako oddzielne zaświadczenie)
 • Dowody osobiste
 • Świadectwo ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej (gimnazjum) i ponadgimnazialnej (może być indeks)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu katechez przedmałżeńskich (ewentualnie zaświadczenie ze spotkań w poradnictwie rodzinnym)

P.S. Jeśli brak któregoś z powyższych dokumentów, można je dostarczyć później po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego.

 1. Na podstawie przedłożonych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi. Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy przynieść z powrotem do kancelarii;
 2. Przy ślubie konkordatowym, po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam spisują dokument w trzech jednobrzmiących egzemplarzach o stanie wolnym obojga kandydatów(„Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”), które następnie przynoszą do kancelarii parafialnej;
 3. Narzeczeni przystępują także dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, druga spowiedź na kilka dni lub w przeddzień ślubu). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna.
 4. Mają także obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej, o ile nie uczynili tego wcześniej;
 5. Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi;
 6. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Kościelnego i Organistę o terminie ślubu i ustalić szczegóły ceremonii;

 

W dniu ślubu:

 1. Świadkowie i narzeczeni przychodzą do zakrystii przed Mszą św., podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych;
 2. Nowożeńcy podpisują dokumenty na Mszy św. po zawarciu sakramentu małżeństwa;
 3. Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi także jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji z parafii narzeczonego bądź narzeczonej;