śp. Antoni Biernacki

Znalezione obrazy dla zapytania pogrzeb symbol

Zmarł nasz parafianin + Antoni Biernacki z Harklowej. W poniedziałek 26 września o godz. 14.15 miało miejsce wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej. Następnie o 14.30 został odmówiony różaniec w kościele parafialnym. Po różańcu była Msza święta, a następnie wyprowadzenie ciała na cmentarz. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie.. 

KOMENTARZ DO EWANGELII

ziarnko gorczycy / DEON.pl

Ewangelia (Łk 16, 19-31) – 25.09.2022 r.

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

O czym opowiada ta Ewangelia?

Był sobie pewien bogacz. Miał wszystkiego pod dostatkiem, żył wystawnie.

Przed jego pałacem leżał żebrak, pokryty wrzodami – Łazarz, ale bogacz był obojętny na jego los. Ewangelia nie mówi, że bogacz go przeganiał albo, że go bił, ale nie mówi też, że mu pomógł.

Kiedy obaj umarli, żebrak trafił do krainy wiecznego szczęścia, zaś bogacz miał cierpieć wieczne męki.

Bogacz zaczął więc prosić ojca Abrahama, na którego łonie był Łazarz o ulgę w cierpieniach. Kiedy ten się na to nie zgodził, bogacz zaczął go prosić, aby wysłał Łazarza do swoich braci i powiedział im, by się nawrócili. Umarłego mieliby posłuchać.

 

A czy ty byś posłuchał umarłego, czy raczej byś w to nie uwierzył? Czy nie twierdziłbyś, że to fotomontaż albo jakieś efekty specjalne?

Pan Bóg wysyła do ciebie ludzi, którzy Mu służą; napisał do ciebie nawet list – Pismo Święte.

A ty nadal masz wątpliwości. To właściwie, czego ty chcesz?  

śp. Mariusz Kozik

Znalezione obrazy dla zapytania pogrzeb symbol

Zmarł nasz parafianin + Mariusz Kozik z Harklowej. We czwartek 22 września o godz. 14.45 miało miejsce wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej. Następnie o 15.00 został odmówiony różaniec w kościele parafialnym. Po różańcu była Msza święta i wyprowadzenie ciała na cmentarz. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie..